Delta Dunarii - Uzlina Inapoi
Oferte Uzlina
Satul Uzlina a fost întemeiat anterior anului 1800 şi locuit de pescarii ucraineni. Frecventele inundaţii i-au determinat pe unii din aceştia să părăsească localitatea şi să se mute pe braţul Sf.Gheorghe,în Murighiol.Conform informaţiilor învăţătorului Gh.Chirică (citat de D.Şandru ),satul Uzlina este mai vechi decât Murighiol.

Numele satului pare a fi de sorginte slavă,sunând ca un diminutiv provenind de la cuvântul uziol/uzulo,cu sensul de nod sau întretăiere,fiind vorba de drumuri de apă,deoarece satul se află la locul de întâlnire a mai multor căi acvatice,care duc spre lacurile Uzlina,Isac şi altele mai mici.

Flora este compusa din vegetaţie de stepă petrofilă (Stepe vest-pontice de Thymus zygioides - Western Pontic thyme steppes),câteva specii protejate precum Paronychia cephalotes, Koeleria lobata etc.

Între Plopu şi Sarinasuf,la sud de drum (Dj 222C) se află un lac ce comunică cu laguna Razim,malurile sale fiind acoperite cu vegetaţie de sărătură si cu unele asociaţii vegetale nesemnalate pentru lacurile precedente (Aeluropo-Salicornietum,Aeluropetum littoralis).

Numeroase specii faunistice,în special păsări acvatice sau răpitoare de zi - pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus),buhaiul de baltă (Botaurus stellaris),stârcul pitic (Ixobrychus minutus),stârcul roşu (Ardea purpurea),şoimul călător (Falco peregrinus),şerparul (Circaetus gallicus),lăcustarul (Sturnus roseus) etc.

Zona strict protejată Sărăturile-Murighiol şi lacul Beibugeac oferă o varietate mare de specii rare de păsări,avifauna zonei strict protejate fiind dealtfel şi motivul constituirii acesteia.

Este o zonă aparte pentru practicarea birdwatchingului,unde se pot vedea specii de păsări prezente la cuibărit numai aici avoseta (Recurvirostra avosetta),piciorongul (Himantopus himantopus), pescăruşul cu cap negru (Larus melanocephalus).

De asemenea,este o zonă cu o deosebită importanţă pentru odihnă şi hrănirea speciilor de păsări migratoare.Un oaspete de iarnă deosebit este pescăruşul asiatic (Larus ichthyaetus).

Citeşte mai mult

Rezervari